Kurz pre manželov: “Milovať sa ako?”

Počas prvého aprílového víkendu Oáza Sklené rozvoniavala vyznaniami lásky a všadeprítomnou túžbou naučiť sa prejavovať lásku svojmu manželskému partnerovi ešte viac a lepšie než doteraz.

Zelenáči aj dlhoroční manželia objavovali, ako sa vzájomne milovať tak, ako miluje Láska sama.

Spoznali dôležitosť hlbokého priateľstva medzi manželskými partnermi, kreativity vo vzťahu a zbližujúcej sily odpustenia. Spoločne búrali múry rozdelenia, objavili, kto je ich skutočným nepriateľom a vstúpili do povolania byť advokátom, obhajcom svojho manžela/manželky. Vo finále prijali silu Ducha Svätého – Tešiteľa – byť si navzájom tešiteľmi. 

To všetko v atmosfére oddychu, radosti a bratského zdieľania sa medzi 

zúčastnenými pármi. 

Nechýbala ani vynikajúca gurmánska strava na povzbudenie tela. Veď láska vraj ide cez žalúdok… 😉 

Veľká vďaka patrí organizátorom za trefné dynamiky, ktoré mne, ale isto aj ďalším účastníkom, dopomohli zapísať si vypočutú múdrosť hlboko do srdca. 

Ešte dnes vo mne rezonujú inšpiratívne slová z prednášok. Napríklad…

… o tom,  že manželia si majú byť vzájomne exkluzívnymi priateľmi, a to nie hocakými, ale takými, ktorí v prežívaní priateľstva napodobňujú Ježiša. 

…o tom, že gestá lásky sú nimi naozaj iba vtedy, ak sa robia promptne, odhodlane a s radosťou. 

… o tom, že Ježiš nám vo svojom slove kladie na srdce: „Milosrdenstvo chcem a nie obetu.“ Pričom rozdiel medzi obetou a milosrdenstvom je v tom, že obeta je niečo, čo mi vyhovuje, zatiaľ čo milosrdenstvo je to, čo osoží. 

… o tom, že Ježiš odpúšťa všetko, stále a ihneď. 

… o tom, že v manželstve potrebujeme pravidelne prosiť o opakované vyliatie Ducha Svätého. 

Verím, že v najbližších dňoch, týždňoch a mesiacoch sa mi tieto a ďalšie múdre slová vďaka Božej milosti podarí pretaviť do praxe. 

Kedy sa niečo podobné bude v Oáze Sklené diať opäť? Čím skôr klikni na kalendár, určite nájdeš to pravé orechové pre teba a tvoju polovičku.