Kurz Osobná modlitba

„Strácať“ čas s Pánom, nie je strata času!

04.-06. decembra zakúsilo takmer 40 záujemcov na kurze „Osobná modlitba“ v oáze Sklené, že „strácať“ čas s Pánom, nie je stratou času. Učili sme sa modliť s Božím Slovom a používať ho v každom čase a každodenne. Zazneli mnohé svedectvá, ktoré motivovali ďalších k rozhodnutiu budovať vzťah s Ježišom. Chválili sme Ho piesňami, vlastnými slovami
a Božím Slovom. Bolo nám spolu super!

Neboj sa „stratiť“ svoj čas s Ježišom, uvidíš, že získaš oveľa viac!