kurz Osobná modlitba

V dňoch 10.-12.01.2014 sa v oáze Sklené uskutočnil kurz Osobná modlitba. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 40 účastníkov. Bolo nádherné modliť sa s Božím Slovom a zakúšať jeho moc v spoločenstve. Nebolo to iba o teórii , ale predovšetkým o praxi. Takto povzbudení už vieme ako vytrvať v rôznych situáciách napriek ťažkostiam, lebo rozhodnutie pre každodennú osobnú modlitbu nám dáva mentalitu víťazov v Ježišovi Kristovi.
Ak chceš žiť život víťazný, rozhodni sa aj ty pre živý vzťah s Ježišom skrze tvoju osobnú modlitbu!

Moje svedectvo!

Volám sa Zuzana a chcem vám svedčiť o tom, čo som zakúsila na kurze Osobná modlitba. Zasiahla ma Petrina prednáška, v ktorej vyhlásila, že Boh nečaká pri modlitbe perfektne sformulované vety, ale jednoduchú vetu vyvierajúcu zo srdca. Vždy som mala problém s vyjadrovaním(s rozprávaním), lebo som si myslela, že som hlúpa, že sa nedokážem perfektne vyjadrovať a dobre formulovať vety, že sa zakokcem a budem sa hanbiť. Boli to moje predsudky a domýšľavosť. Cez Petru mi dal Pán poznanie, že ma miluje takú aká som, že pozná moje srdce a vie čo sa v ňom ukrýva. On nechce, aby som sa s Ním rozprávala ako s odborníkom na slová. Chce, aby som mu dôverovala, aby som sa s Ním nebála rozprávať ako s priateľom, z tváre do tváre, bez pretvárky, bez strachu. S priateľom, ktorému môžem povedať všteko, nemusím nič skrývať, na nič sa hrať, len byť sama sebou a nechať sa Ním milovať a viesť, rozprávať sa s Ním v Duchu a pravde. Boh nechce perfektného, dokonalého človeka, ale úprimného, s otvoreným srdcom a mysľou. On túži po osobnom vzťahu so mnou ako s verným priateľom Naučila som sa dôležitú vec, že modlitba je rozhovor s Bohom, ktorému môžem povedat všetko (dať mu aj úlomky srdca), že je to priateľstvo, v ktorom odkrývam samu seba a stávam sa tým, kým mám byť.

Ďakujem Bohu za toto poznanie a som šťastná, že sa môžem s vami oň podeliť.

 Zuzana.

Chcel by som svedčiť o kurze Osobná modlitba. Keďže som sa ešte len nedávno vrátil z troj – mesačnej skúsenosti v zasvätenom živote, odhodlanosť a pravidelnosť pre osobnú modlitbu som mal, i keď nie vždy trvala presne 1h. Postupne som začal povoľovať a modlil som sa tak okolo 50 min. Išlo to postupne od 1h až k 50-tim minútam v priebehu asi dvoch týždňov. Vtedy som si uvedomil, že tu niečo nie je v poriadku a povedal som si, že ak to takto pôjde ďalej, dostanem sa možno až na nulu. Preto som sa rozhodol ísť na kurz v rámci obnovenia a upevnenia sa v 1 hodine osobky denne.
A čo sa stalo? Dostal som omnoho viac než som od tohto kurzu očakával. V prvom rade som videl ako Pán mocne konal už len v priebehu týchto troch dní vo všetkých bratoch a sestrách zúčastnených na kurze. V rannej modlitbe v sobotu a v nedeľu bolo vidieť obrovský skok vpred. Veľmi ma naštartovalo a povzbudilo nadšenie a zápal, s akým sme sa všetci modlili a zakúsili, že naša modlitba má odozvu, silu a dáva víťaznú mentalitu. Od vstupu do komunity som sa začal modliť chválou, vďakou a s Božím Slovom. Po tomto kurze som bol naozaj nabitý zápalom svedčiť aj iným, aby sa modlili, že sa to oplatí, že je to niečo, čo ma robí radostným a šťastným a dáva mi to mentalitu víťaza. Keď sme sa vracali v aute späť domov, niečo vyše dvoch hodín sme sa povzbudzovali a svedčili si navzájom o tomto kurze a o tom, ako Pán mocne koná cez osobnú modlitbu.
A nakoniec môžem s hrdosťou povedať, že s radosťou ráno vstávam o 6:20, aj keď som doma a nemusel by som, ale naozaj chcem ráno začať deň s Pánom, lebo vtedy ten deň vyzerá úplne inak a darí sa všetko čo robím. Miesto toho, aby som reptal a nadával, začal som žehnať a chváliť Pána. A moja modlitba trvá presne 60 minút.

Jozífek zo Senice