Kurz Filip

Kurz Filip tento víkend ponúkol viac ako 70 účastníkom možnosť zakúsiť, čo to znamená vstúpiť do nového života. Odovzdať svoj život do rúk Ježiša, nechať sa milovať láskou nebeského Ocka a prijať obdarovanie Ducha Svätého. Tak pozývame aj teba vstúpiť do tejto úžasnej reality, ktorou je ON – JEŽIŠ KRISTUS dnes pre teba.