Kurz Dom modlitby

„Môj dom sa bude volať domom modlitby.“ (Iz 56,7)
Ježiš Kristus – centrom môjho života, centrom môjho domu! Kurz, ktorý motivoval asi 70 účastníkov k tomu, aby Ježiš Kristus vládol v ich dome, a aby sa stali nástrojom v Jeho rukách pre všetkých, ktorých im pošle.