Téma mesiaca: „JE DNES BOŽIA PONUKA AKTUÁLNA?“

Tak rýchlo beží čas, všetko okolo nás plynie veľkým tempom, a tak nám často krát neostáva nič iné, len zachytiť sa niečoho, čo nás snáď ponesie o kúsok ďalej. Chcel by som ti ukázať na vernosť nášho Boha Otca, ktorý má pre teba a pre mňa riešenie pre tento čas.

Čo môže Boh ponúknuť dnešnému človeku? Čo nám môže ešte dať? Takéto otázky sa ti môžu vynárať v tvojej mysli a môžu ťa oberať o vieru, ktorá je nevyhnutne potrebná pre tvoj život. V Biblii je napísané: „Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú (por. Heb 11,6)“. Pamätaj na to, že Boh vie vždy prekvapiť každého z nás! Vráťme sa na chvíľku k faktu, že dnes je život veľmi rýchly a každý sa niekam ponáhľa. Kde sa to vlastne náhlime? Za čím to utekáme? O čo nám ide? Niekedy sa nám z toho točí hlava, sme unavení, vystresovaní…A čo na to Boh? Vyčíta nám to? Karhá nás a tresce? Hromží a preklína? Nie, nie, nie.

Boh predovšetkým koná, hýbe sa v tvoj a môj prospech. Máme totiž Boha , ktorý nás miluje! On vie využiť každú situáciu človeka. Čo nevidieť, budeme opäť sláviť Turíce. Tie sú o Bohu, ktorý sa ponáhľa. Ponáhľa sa na stretnutie s tebou, ponáhľa sa naplniť svoj chrám a ním si ty (por. 1Kor 6,19). Ponáhľa sa, aby si neostal nikdy, v žiadnej situácii sám. Božia ponuka dnes pre teba je: „prijmi Ducha Svätého“. Je tento návrh aktuálny? Určite áno. To, čo potrebujeme dnes, je zázrak. Zázrak, ktorý zmení okolnosti, situácie, ale predovšetkým nás samotných. Strácame sily, odvahu a nádej. Strácame dôveru, pohodu a istotu. Pravé a trvalé zázraky sú výhradne záležitosťou nášho Boha.

Ak si človek viery, mal by si žiť vždy v očakávaní Božích skutkov, teda Božích zázrakov. Ježiš sám povedal, že máme očakávať „zásah z výsosti“. V Lukášovom evanjeliu sa píše: „ Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti! (por. Lk 24,49)“. Možno si už počul veľa o zázrakoch rôznych svätých ľudí, ale o zázrakoch Ducha Svätého si asi počul veľmi málo. Jeho nesmierna moc chce preraziť do tvojho života, priprav sa! Boh neodkladne klope na dvere našich sŕdc (por. Zjv 3,20). Nezahoď túto šancu, nenechaj si ujsť zázrak v tvojom živote! Slávenie Turíc nie je spomienkou na Ducha Svätého, ani spomienkou na Božie zázraky. Slávenie Turíc je Božia ponuka: „Chcem byť aktuálny – živý – prítomný medzi vami“. Si stále cenný v jeho očiach (por. Iz 43,4), a preto ti ponúka to najlepšie, čo má.

Prísľuby sa plnia a ja viem, že tie Božie sa plnia na 100%. Je čas dať opäť priestor Bohu. V každodennej rutine ťa živý Ježiš volá: „poď a zakúsiš, čo znamená mať nový život!“

Pastier Oázy Sklené

o. Vladko

Oáza Sklené