Hygienické a epidemiologické opatrenia

Do-not-misuse-your-health
Tábory 2020.
Milý rodičia, tu si môžete stiahnuť zdravotný dotazník, ktorý je potrebné priniesť spolu s kópiou kartičky poistenca v deň začiatku tábor.
V tomto dokumente o hygienických a epidemiologických opatreniach si môžete prečítať prijaté opatrenia.