Evolúcia!

Evolúcia vtrhla do životov 13. vedúcich a 53. účastníkov tábora v Sklenom. Jej hlavnou charakteristikou bola zmena, rast, posun do niečoho kvalitatívne lepšieho, vyššieho, krok vpred.
Evolúcia sa niesla pod heslom : Neboj sa zmeny, Ježiš ťa mení!
Centrálnym slovom evolúcie bol Ježišov prísľub: „ Ak som v Kristovi, som novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“ 2 Kor 5, 17
Použili sme tri hlavné stratégie:

1. Som akčný/á, idem na 100%
2. Nehľadám výhovorky, ale myslím a hovorím víťazne!
3. Robím aj čo je ťažké a spolupracujem.

Miesta, kde sa nás Ježiš dotýkal a my sme prešli evolučnou zmenou: Srdce, ústa, myseľ a gestá!
Čo dodať? Spolupráca na dynamikách, večerný just dance, atmosféra slobody a radosti, evolučná burácajúca chvála, priateľstvo a dôvera, jedinečná hymna, padanie falošných predstáv a nová skúsenosť s Ježišom, ktorý ťa robí sebou samým, tak toto všetko bolo v 6. evolučných dňoch u nás v Sklenom na tábore mladých.
Ježiš sa pod náš tábor podpísal.
Aj mne bolo s vami super. Vďaka evolučné frakcie: Bomboví, Divokí, Super luxusní, Zakorenení, Príťažliví, Nepremožiteľný(í) a vďaka aj vám môj milovaný evolučno-divergentný tím.       evolučná MarTina

P.S. ozvite sa a píšte vaše postrehy, pozdravy a svedectvá.