DOBROVOĽNÍCI NA CHRISTILANDE 2019

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili.” ( Mt 25,40)

Veľká vďaka patrí všetkým 300 služobníkom, ktorí slúžili pred, počas a po Christilande 2019.
Tím Christilandu 2019

„Toto podujatie sa konalo pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej“.
ZSK_logo