Čo tak nazrieť do Oázy Sklené?!

Čo tak nazrieť do Oázy Sklené?!V týchto dňoch sa v oáze Sklené začali rekonštrukčné práce v podkrovnej časti domu. Je to posledná veľká časť, ktorá čaká na svoj nový vzhľad. Svedectvom pre nás všetkých, ktorí žijeme v Sklenom je, že môžeme vidieť Pánovu ruku nad touto oázou. Prestavba, ktorú sme začali nás určite pohla ku konaniu vo viere.

Začínajúc finančnou stránkou až po samotnú realizáciu prestavby. Vedeli sme, že pri dnešných cenách budeme môcť zrealizovať prestavbu tak najskôr v 2009, ale Ježiš – náš „investor“ to zariadil veľmi rýchlo. Pri zaobstaraní materiálov na prestavbu nám Ježiš „vybavil“ výborné zľavy a tak sa nám znížil rozpočet skoro o polovicu. Výsledkom čoho je, že materiál už máme. Prichádza mi na jazyk slovo z proroka Aggea (por. Ag1,8): „Choďte do hory, dovezte drevo a stavajte dom! Budem v ňom mať záľubu a oslávim sa, hovorí Pán“. Ďalším požehnaním je pomoc členov komunity, ale aj iných ľudí. Sami by sme to zvládali veľmi ťažko a pomaly. Môžeme vidieť ako Pán zjednocuje a buduje svoj ľud skrze toto dielo. V čase práce zakúšame veľa pekných spoločných chvíľ, je veľa srandy, máme čas aj na zdieľanie, ale nechýba ani čas na nejaké to pivko a dobrú grilovačku.

Jednoducho, zakúšame „aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu (por. Ž133,1)“.

praca-v-kjk-5.jpg praca-v-kjk-7.jpg

praca-v-kjk-12.jpg praca-v-kjk-10.jpg

praca-v-kjk-18.jpg praca-v-kjk-11.jpg

praca-v-kjk-9.jpg praca-v-kjk-15.jpg

praca-v-kjk-14.jpg praca-v-kjk-13.jpg

praca-v-kjk-21.jpg praca-v-kjk-19.jpg

praca-v-kjk-3.jpgpraca-v-kjk-2.jpg

praca-v-kjk.jpg praca-v-kjk-4.jpg