Čo mi dal kurz DOM MODLITBY ?

dm1Sme Dodo a Žaneta, manželia zo Zlatých Moraviec, máme 3 dcéry.
V októbri 2008 nastala v našom živote veľká zmena, z nášho domu sa stal dom modlitby. Boli sme šťastní a zároveň sme mali obavy, či to vôbec zvládneme. Začali sme v počte 5. ľudí. Chceli sme, aby náš dom modlitby rástol a napĺňalo sa v ňom to, k čomu sme volaní skrze novú evanjelizáciu. Preto sme považovali za povinnosť zúčastniť sa kurzu „ Dom modlitby”, ktorý bol 5.-7. marca v Sklenom.
Pred termínom prichádzali rôzne prekážky v práci i v súkromí ( smrť starého otca), a navyše čas bytia spolu, ktorý sme chceli stráviť s rodinou cez víkend bol veľmi vzácny. Rozhodnutie bolo nakoniec správne a v sobotu ráno sme dorazili do Oázy Sklené.
Ako každý kurz aj tento sa hneď z rána začal spoločnou modlitbou s bratmi a sestrami. Samotné stretnutie s internými a externými členmi KJK je veľkým vzájomným povzbudením, obohatením a najmä svedectvom o požehnanom živote s Ježišom.
Už pri prvej prednáške sme si začali uvedomovať, akým veľkým darom je mať DM, aký je pre nás dôležitý, aké je to krásne a zároveň ťažké a aké je to nevyhnutné podeliť sa o ten dar s ľuďmi, ktorí hľadajú v živote správnu cestu.
Kurz DM mi dal nové povzbudenie k práci v Pánovej vinici, novú silu a nový pohľad na DM. Je úžasné, že Ježiš, ktorý svojím zmŕtvychvstaním priniesol novú nádej, chce aj od nás, aby sme ako štafetu odovzdávali túto nádej tým, ktorý ju stratili. Evanjelizovať, je jedným z hlavných cieľov nášho života a Ježiš nám dáva šancu dosahovať tento cieľ prostredníctvom Domu modlitby. Rozhodli sme sa, že Ježiš bude centrom nášho života. JEŽIŠ, ktorý úplne zmenil náš život, má moc úplne zmeniť aj Tvoj život!!!
Počas týchto dvoch dní kurzu sme dostali nové oči, nové srdce a nový život pre náš DOM MODLITBY. Sme Mu za to vďačný.

dm3Volám sa Martina, mám 35 rokov, som vydatá a mám 5 detí.

Keď som ako slobodné dievča spoznala Ježiša a Jeho lásku, zrodila sa vo mne túžba byť ohlasovateľom tejto veľkej skúsenosti.

Toto som neskôr vnímala ako volanie pre moje manželstvo- byť tými, ktorí spoločne ukazujú na Ježiša. Dúfala som, že náš dom bude otvorený pre všetkých tých, ktorí sa chcú viac priblížiť k Bohu.

Potrebovali sme však nejaký model, ktorý bol stále v nedohľadne. A tak sa moja nádej, že túto moju túžbu Boh naplní, celkom rozplynula. Moje manželstvo a život viery upadali a v mojom dome sa začala cítiť negatívna atmosféra hnevu, pýchy, nenávisti a smútku.

Vtedy mi Ježiš poslal do cesty Komunitu Ján Krstiteľ. Pochopila som, že svoj plán s mojím domom chce zrealizovať v tomto čase. Neváhala som a zúčastnila som sa kurzu o dome modlitby.

Okrem smiechu a radosti, ktoré tvorili atmosféru kurzu, som zažila úžasnú silu spoločenstva zjednotenom v Ježišovi. Dozvedela som sa, že dom modlitby je miestom ohlasovania zmŕtvychvstalého Ježiša, kde Ti On sám ponúka zažiť skúsenosť s Ním. Dom modlitby nie je miestom trvalého rastu, a teda nenahrádza spoločenstvo, ale získaná skúsenosť so zmŕtvychvstalým Ježišom ťa tlačí do hľadania a zaradenia sa do spoločenstva.

dm2Od nás očakáva postoj dôvery, nechať sa použiť v tejto novej forme evanjelizácii. Verím, že aj môj dom bude čoskoro miestom nádeje pre iných, miestom, kde prebýva ŽIVÝ JEŽIŠ.