Čo má Brooklyn spoločné s koinoniou

Rozhovor s Matejom Kurbelom členom koinonie Ján Krstiteľ a jeho svedectvo z Brooklynu, kde o čo je viac vyššia drogová kriminalita o to viac koná Božia moc.

Sereď online:” Jedného nedeľného popoludnia sme si dali stretnutie so zaujímavým človekom. Vykonáva činnosť a vyznáva hodnoty, ktoré sú šľachetné a veľmi ľudské. Nepotrebuje materiálne statky, nepotrebuje kariéru. Pre neho je dôležitá pomoc ľuďom, viera, pokoj v duši a úsmev na tvári. A tak je šťastný. A to šťastie rozdáva ďalej. Ide o pána Mateja Kurbela, misionára. Pôsobil v rôznych krajinách sveta. V tej poslednej ,v USA, v meste NY, v Brookline, pomáhal drogovo závislým ľuďom. Poskytol našim čitateľom rozhovor, ktorý Vám prinášame.” zdroj: www.seredonline.sk

link na video: video rozhovor s Matejom

Oáza Sklené