Čas prebudenia mužských sŕdc

Seminár mužov II. 8.-10. marca 2013
V oáze Sklené zakúšame časy prebudenia mužských sŕdc. Opäť sa totiž zišlo 50 mužov, ktorý sa odhodlali nechať sa očistiť a nasmerovať Duchom Svätým v oblasti sexuality. Atmosféra bola úžasná, plná očakávania a preniknutá otvorenosťou na nové veci. Každý z prítomných „chlapov“ bol zasiahnutý Božou prítomnosťou a uzdravujúcim Božím slovom. Ovocie tohto seminára bolo badať už počas stretnutia. Každý z prítomných sa mohol presvedčiť, že Ježiš (pravý muž) je pripravený pozdvihnúť a naplniť tých, ktorí sa odhodlali pozdvihnúť svoj život.

Svedectvo zo seminára pre mužov II

Volám sa Milan. Chcel by som sa so všetkými podeliť o bohatú skúsenosť a zážitky prežité na seminároch v Koinonii Ján Krstiteľ oáza Sklené.

Tieto chvíle tu strávené ma hlbšie uviedli do vzťahu s Ježišom. Absolvoval som 3 semináre. Seminár  pre mužov 1, Tobiáš a Sára a seminár pre mužov 2. Naučili ma riešiť situácie z pozície muža, manžela a otca, ktorý chce žiť s Bohom živý vzťah. Hlavne tento 3. seminár pre mužov 2 to bola bomba, ktorá zasiahla moju myseľ i srdce. Duch Svätý sa na mňa vylial. V ňom máme veľkú silu keď svoj život postavíme na Bohu.

Prednášky otca Antona a otca Vladka ma poučili ako používať svoju sexualitu teda všetky zmysly. Ako sa stať mužom vyváženým pretože mám veľkú moc ako muž, manžel, otec a pastier svojej rodiny. Čas tu strávený ma posilnil v tom, že všetky životné situácie sú dôležité, nie sú neprekonateľné ale stávajú sa výzvou na usmernenie seba a členov mojej rodiny. Cítim radosť v srdci a silu z požehnania týchto pastierov, ktorý nás oslobodili cez naše vyznanie z hriechov. Dáva mi to vnútornú slobodu a radosť, že sa už nemusím seba obviňovať lebo Kristus za mňa zomrel a vykúpil ma z mojich hriechov. Môžem zdravo a slobodne hľadieť na moju rodinu a v radosti im môžem slúžiť.

Chcem dodať, že veľmi silno na mňa pôsobí spoločenstvo bratov a sestier v oáze Sklené. Vďačný som aj za to že chodím do domu modlitby, kde spoločne chválime Boha a posilňujeme sa svedectvami navzájom.

Nech dobrý Boh žehná koinoniu Ján Krstiteľ a všetkých ľudí dobrej vôle. Amen.

S pozdravom Milan.