Téma mesiaca: “AKÝ JE TVOJ „IMAGE“?”

TÉMA MESIACA MÁJ: Pozerajúc sa na ľudí okolo seba zistíš, že každý má svoj osobný štýl (obliekania, výrazu, reči, chôdze atď.) Za osobným štýlom človeka sa mnohokrát schováva, kto aký je! V knihe Sirachovca sa píše (Sir19,26-27): „Podľa vzhľadu možno poznať človeka, z výrazu tváre poznáš rozvážneho. Oblek na tele a úsmev na perách a chôdza – ukazujú o každom, aký je“.
Aj my, kresťania – tí, ktorí vyznávame Ježiša Krista za svojho jediného Pána a Boha nášho života, by sme mali niesť určitý „image“, skrze ktorý ľudia uvidia kto sme a komu patríme. Chcel by som ti ukázať na niektoré „úpravy“, ktoré ti dodajú ten správne ladený a vysoko zaujímavý „image“:

CHODIŤ BEZÚHONNE
V knihe Prísloví sa píše (Pris10,9): „Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí“.
Priamočiarosť je jedna z vecí, ktoré by nemali chýbať v „balíku“ toho, kto kráča s Ježišom. Problémom ktorým trpí dnešný svet je neschopnosť vyjadriť sa jasne a priamo k veci. Väčšinou sa hľadá spôsob, ktorý sa nedotkne nikoho a ničoho. Rozpráva sa o všeličom, ale je to často krát „o ničom“. Strácame v našich vyjadrovaniach podstatu veci a tak sa ocitávame v „omáčkach“ nevyriešiteľných situácií. Ježiš nás učí (Mt5,37): „Ale vaša reč nech je «áno – áno» a «nie – nie». Čo je navyše je od Zlého“. Tvoja originalita stojí na jasnom vyjadrovaní! Ako iní spoznajú kto si, ak sa nevyjadruješ priamo a jasne? Ježiš hovoril vždy tak, aby ho bolo ľahké pochopiť. Keď hovoril o svojom poslaní a identite, neskrýval sa za „prázdnymi a ani peknými rečičkami“, ale hovoril otvorene a zreteľne (por. Jn18,20).

PRIATEĽSKÝ POHĽAD
V knihe Prísloví sa píše (Pris15,30): „Priateľský pohľad rozveseľuje srdce, dobrá zvesť osviežuje do kostí“.
K správnemu „image“ patrí aj správny pohľad. Ako sa dívaš na tých, ktorí sú okolo teba? Nemyslím len na čistotu tvojho pohľadu k opačnému pohlaviu, ale predovšetkým na vnútorný postoj voči druhému. Kto je pre teba? Pozeráš sa na neho ako na „priateľa“? Svet učí ľuďom nedôverovať a vnímať ich ihneď ako niekoho, kto ti chce niečo vziať. Naopak, Ježiš mal vždy postoj voči iným priateľský. Nevidel blížneho ako úhlavného nepriateľa. Dokonca ešte aj Judáša v Getsemanskej záhrade nazýva „priateľom“ (por. Mt26,50). Nebuď „neprístupný“! Dôveruj Bohu, že aj iní ľudia sú Božími stvoreniami, milovanými ako ty! Takto sa z teba môže stať človek, ktorý má „prijateľný image“ a budeš môcť byť použitý Bohom.

VESELÉ SRDCE

V knihe Prísloví sa píše (Pris17,22): „Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša“.
To, čo robí z človeka „príťažlivého“ je veselé srdce. K správnemu „image“ patrí srdce, ktoré je naplnené Božou radosťou. Nie je až také ťažké nájsť ľudí, ktorí to „myslia vážne“, alebo sú „seriózni“, ale ťažko a len s námahou nájdeš človeka s veselým srdcom, s úsmevom na perách a radostnými očami (por. Sir13,32). Ježiš je výrazom Božieho úsmevu! Jeho srdce bolo vždy naplnené radosťou. A odkiaľ mal túto radosť? On vedel, že nie je sám, spoliehal sa na svojho Otca. Vedel, že je Božím Synom. Vedel, že nedostal Ducha otroctva, aby sa musel báť, ale vedel, že dostal Ducha odvahy a sily. Srdce sa napĺňa radosťou vtedy, keď začne čerpať z pravdy Božieho slova a z Božích prísľubov.
Začni pracovať alebo pridaj v tomto bode! Uvidíš ako zapôsobí tento „nový štýl“!

OSTAŤ VŽDY ŠTEDRÝ
V knihe Prísloví sa píše (Pris11,25): „Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne, ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty“.
K pravému „image“ patrí aj štedrosť. Určite nie štedrosť z vypočítavosti, ale štedrosť, ktorá ma svoje korene v Božej láske! Štedrosť sa väčšinou viaže k peniazom, ale existujú aj iné formy štedrosti. Najprv poviem, že opakom štedrosti je lakomstvo a ono má korene v závisti. Ježiš vždy učil, aby sme vedeli dávať, aby sme sa vedeli tešiť z požehnania, ktoré dostali iní a aby sme boli vždy otvorení v štedrosti (por. Lk6,38; Mt14,18-19; Mk12,43). Uč sa venovať aj iným, nie len sebe; vyjadri svoju radosť druhému z toho, keď niečo dostane a má; podeľ sa s vecami, ktoré pre teba majú cenu! Som presvedčený, že tento spôsob života bude určite atraktívnym.


Výzvou pre teba je ostať „svetlom sveta a soľou zeme (por. Mt5,13-16)“. Splniť sa to môže ale iba tak, že budeš niesť ten vysoko zaujímavý „image“, ktorý má svoje korene v tom, ktorého Biblia označuje ako „najkrajšieho z ľudských synov (por. Ž45,3)“. Samozrejme, že ide o JEŽIŠA!!!

pastier oázy Sklené

Vladko Beregi

Oáza Sklené