21 ROKOV OÁZY SKLENÉ 17.12.2020

d139e728-f328-4548-b5b6-c5cba59629e2

Milí priatelia, dnes máme v Sklenom – v Koinonii Ján Krstiteľ sviatok – 21 rokov našej oázy!

17.12. 1999 je dátum oficiálneho otvorenia Oázy Sklené!

V tento deň pred 21. rokmi začínali žiť v oáze 7. bratia a sestry zasvätení v panenstve pre Božie kráľovstvo. Medzi nimi Helenka a Betka, ktoré aj Vy poznáte. Prišlo ďalších 10 bratov a sestier z iných oáz. Pozvaní boli o. Biskup Rudolf Baláž, jeho sekretár, dekan z Kláštora pod Znievom a externí členovia. O 10:00 bola sv. omša v kostole.

Potom privítanie všetkých vo vstupnej chodbe v oáze. 

Milan Bednárik predstavil víziu oázy v Sklenom. 

Nasledovala prehliadka a posvätenie oázy o. biskupom Balážom, ktorý taktiež podpísal dekrét o cirkevnom schválení, a tak potvrdil oázu. V jedálni sa oslavovalo slávnostným obedom. Večer sa jedla pizza z našej pizzérie ako je v oáze dobrým zvykom.

Pán dal o. Sandrovi počas cesty do Skleného slovo pre oázu o Jakubovi a Beteli – spal na skale, mal sen – rebrík a anjeli zostupovali a vystupovali po ňom. Pán nazval toto miesto: Betel = dom z kameňa, požehnal ho a zjavil na ňom svoju moc. 

Zaujímavosťou je tiež, že v tomto roku, teda 21 rokov dozadu nám Pán dal prísľub 

z Lk 4,18-20:  “Duch Pána je nado mnou .. “  a po 21 rokoch nám to opäť pripomína.

Priatelia, toto je Milostivý rok pre každého jedného z nás: Milostivé dni prípravy na vianočné sviatky.