Tábor detí (8-11 rokov)

Toto leto sme tábory pre deti otvorili aj pre deti rodičov, ktorí nie sú z komunity Ján Krstiteľ.
Namiesto Christilandu sme tak otvorili 2 termíny detských táborov.

Tábor detí 1. turnus – 7.-10.7.2020
Tábor je plný! Prihlásenie je ale možné ako náhradník

Tábor detí 2. turnus – 21.-24.7.2020
T
ábor je plný! Prihlásenie je ale možné ako náhradník

Informácie


Realizácia platby

1. Kreditnou kartou
2. Bankovým prevodom

IBAN SK95 7500 0000 0040 2207 4236
VS: 202016
Poznámka: vaše meno


3. Poštovou poukážkou

na adresu:
Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené
Sklené 327, 038 47  Sklené
Do správy pre adresáta uveďte svoje meno a názov „Tabor detí 7/2020“.