Zmena dátumov!!! kurzov, seminárov a Ježiš uzdravuje

– Ježiš Uzdravuje v Martine – termín ostáva: 18.12.2011, miesto konania zmena!!!: Bytové družstvo, Kozmonautov 35, sídlisko Sever, od 10:00 – 14:00 hod.,

– okrem januárového termínu Seminár pre ženy I. ktorý sa bude konať, sme určili další termín Seminár pre Ž. I., kvôli veľkému záujmu, a to na: 03.-05.02.2012. Čiže budeme mat 2 semináre pre Ženy I.,

– Kurz: Osobná modlitba – sme zmenili dátum na : 02-04.03.2012,

– Kurz: Filip – sme zmenili dátum na: 08.10.06.2012,