Téma mesiaca: “Žehnať druhým!”

V tomto novom mesiaci Ťa chcem povzbudiť do dôležitého postoja – návyku v Tvojom živote viery. Je ním postoj žehnať druhým alebo požehnávať druhých!

Častokrát sa ocitáme v rôznych situáciách, konfliktoch vnútorných či vonkajších, v atmosférach šomrania či negativizmu na našich pracoviskách, pri nákupoch alebo aj pri počúvaní správ z domova či zo sveta. 

Čo robiť?
Božie Slovo nám pripomína, že ako Boží synovia a dcéry sme dedičmi požehnania. Patrí nám obrovské dedičstvo Božej spásy v Ježišovi Kristovi a moc Ducha Svätého. (Ef 1)

1. Petrov list 3, 9 nás povzbudzuje: “Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.”

Požehnávanie pochádza z Božieho Otcovho srdca.
Sám Ježiš sa to naučil od Otca. V Getsemanskej záhrade sa modlí za nás a žehná nám. (Ján 17)

Rim 12, 14: “…žehnajte a nepreklínajte..”

Prečo žehnať?
NEBESKÝ OTEC NÁS ŽEHNÁ KVÔLI TOMU, KÝM SME –  sme Jeho deti!
Nás povzbudzuje, aby sme žehnali kvôli tomu, aby zlo nad nami nezvíťazilo: “Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo. “ Rim 12,21

“Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ Lk 6, 38

Dávať požehnanie znamená  napĺňať ľudí a atmosféru medzi nami: SLOVAMI LÁSKY, UISTENIA A NÁDEJE.
Tento oslobodzujúci postoj Božích synov a dcér sa MUSÍME  NAUČIŤ. Natrénovať si ho, aby sa stal prirodzenou súčasťou nášho života. 

AK CHCEŠ BYŤ POŽEHNANÝ, ŽEHNAJ!
NEZABUDNI: POŽEHNANIE, KTORÉ SI DOSTAL, JE AJ PRE INÝCH.POŽEHNANIE PRENÁŠA LÁSKU.
PAMÄTAJ: BOH MÁ S TEBOU DOBRÝ PLÁN! NESŤAŽUJ SA! Nenechaj sa strhnúť šomraním a negativizmom.

Nezabudni,
 kto je nepriateľ. Boj je v Tvojej mysli a v Tvojich ústach! (Rim 10,10)
VYHLASUJ TO, ČOMU VERÍŠ: “Žehnaj, lebo si povolaný, aby si dostal dedičstvo požehnania.” 1 Pet 3, 9

Oáza Sklené