Téma mesiaca: “Prečo žijem v charizmatickej komunite?”

helena-lopes-459331-unsplash

Žijeme v charizmatickej komunite, ale pýtali sme sa niekedy samých seba, prečo? Čo je tou základnou skúsenosťou a motiváciou, ktorá ma tlačí žiť v takejto komunite? Skôr, než si odpovieme na túto otázku, musíme vedieť, čo vlastne charizmatická komunita je.
V charizmatickej komunite má Svätý Duch otvorené dvere. Tieto dvere musia byť otvorené neustále, nie iba na začiatku nejakej charizmatickej skúsenosti. Učeníci boli naplnení Duchom Svätým počas Turíc (Sk 2, 3-4). Všetci začali hovoriť v jazykoch a boli tlačení svedčiť o Ježišovi Kristovi. Toto bola pre nich počiatočná skúsenosť. Ďalšie dary a charizmy sa objavili neskôr časom, nie hneď.
V charizmatickej komunite sa predpokladá neustály rast v komunitnej sfére, ale aj v osobnostnej sfére každého človeka, ktorý je súčasťou komunity. Tento rast sa netýka iba darov a chariziem Ducha Svätého, ktoré poznáme z listu Pavla (1 Kor 12). Je dôležité predovšetkým vedieť žiť spolu s bratmi a sestrami. Sv. Pavol končí kapitolu 12 s vyhlásením: “A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.”
Aká je tá “vznešenejšia cesta”? Je to cesta lásky. V charizmatickej komunite je nevyhnutné vytvárať atmosféru vzájomného prijatia, kde vládne láska, ktorú Sv. Pavol vyzdvihuje nad všetky ostatné čnosti a charizmy (1 Kor 13).
Takže, prečo žijem v charizmatickej komunite? Lebo ma prijíma v láske takého aký som. Nie je dôležitý počet chariziem, ktoré vlastním, nie je podstatné, či som typ viac racionálny alebo viac emotívny. Dôležité je byť ochotný milovať bratov a sestry a nechať sa nimi milovať. A takto dáme do praxe Pavlove slová: “Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy.” (1 Kor 12, 26).

Prečo som teda v charizmatickej komunite?

  1. Lebo v nej žijem plnú otvorenosť na Ducha Svätého.
  2. Lebo v nej žijem lásku konkrétnym spôsobom.

Tieto dve odpovede nám pomôžu zamyslieť sa nad tým, či aj moja komunita (moje agapito) je komunitou charizmatickou.

Oáza Sklené