Seminár pre ženy I. 5.-7.10 2012

V dňoch 5. až 7. októbra sa v Sklenom konal už v poradí piaty seminár pre ženy č.1.
Dvere na oáze v Sklenom, ale aj do nových skúseností otvorilo v piatok večer 39 žien, ktoré boli za svoju túžbu a odvahu bohato odmenené.
Petra s Betkou im odhaľovali tajomstvá pravej dôvery, postavenej na najpevnejšej skale, ktorou je Ježiš Kristus a Božiu lásku skrze starostlivo pripravované jedlá v kuchyni im sprostredkovávali Johny, Mišulo, Juraj a Paťo.
Všetko bolo popretkávané umeleckými kreativitami, svedčiacimi o veľkej kreativite nášho Pána.
Zúčastnené dámy opúšťali Sklené s pevným rozhodnutím nepoddať sa už nikdy viac strachu a s vedomím a skúsenosťou, že Ježiš ustavične kráča po ich pravici.

Svedectvo zo seminára pre ženy I

Volám sa Darinka a na Seminár pre Ženy I. som prišla z východu Slovenska. Prišla som s veľkým batohom strachu v rôznej forme, nie príliš s lichotivými názormi na môj vzhľad. Ale prišla som aj s veľkými očakávaniami, s otvoreným srdcom, lebo moje skúsenosti z kurzov, ktoré robí Koinonia Ján Krstiteľ, mi potvrdili, že Ježiš sa oslavuje a koná zázraky v spoločenstvách. A tak môj Pán, Spasiteľ a Mesiáš sa opäť prejavil ako najväčší gentleman. Zobral mi zo srdca obrovský kameň strachu, z chrbta batoh starostí, vlial do srdca radosť a nádej. Ježiš ma miluje, stojí pri mne, dodáva mi silu. Očakávala som veľa, ale opäť som dostala oveľa viac. Opäť mi “padla sánka” v úžase aký dobrý je Pán. Opäť.

viac foto kjk magazín

Oáza Sklené