Realizácia platby – Tábor mladších (15-17 rokov) 16.-20.08.2021

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou

Platba2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
VS: 202124
Poznámka: „vaše meno“


3. QR kódom

Pre nečlenov KJK:

Pre členov KJK: