Realizácia platby – Online seminár „Kráčať v moci Ducha“ 15.5.2021

Realizácia platby 10,- €

Upozornenie – Pri platbe nezabudnite uviesť VARIABILNÝ SYMBOL seminára, inak nebude Vaša platba správne prijatá.


1. Kreditnou kartou

2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
Variabilný symbol:   2021115
Poznámka: „vaše meno“


3. QR kódom