Realizácia platby – Online seminár “5 kľúčov k oslobodeniu” 29.5.2021

Realizácia platby 10,- €

Upozornenie – Pri platbe nezabudnite uviesť VARIABILNÝ SYMBOL seminára, inak nebude Vaša platba správne prijatá.


1. Kreditnou kartou

2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
Variabilný symbol:   2021114
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom

Oáza Sklené