Realizácia platby – Detský tábor 2 (ukončená prvá trieda – do 11 rokov) 19.-22 .07.2022

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou

Platba2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
VS: 202241
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom

Pre nečlenov KJK:

Pre členov KJK: