O TOM, AKO VÍŤAZIŤ V KRÍZACH

obrazok1.jpgExistuje spôsob akým môžeš prejsť tvoje životné krízy úspešne! Ako víťaziť v kríze? Na túto otázku hľadajú odpoveď mnohí z nás. Kríza, depka, pesimizmus, nesloboda, to sú slová, ktoré stále viac vstupujú nie len do nášho slovníka, ale aj do života.
Vladko, pastier našej oázy, viedol práve na túto tému kurz, hovoril jasne a veľmi trefne o krízach, ktoré zasahujú rozličné oblasti života. Odborníci z psychológie by povedali – áno, je to tak. Tento kurz však bol posunutý do atmosféry viery, v ktorej sa učili zápasiť a víťaziť v každej situácii na základe toho, čo hovorí Božie slovo.
O tom, že Boh konal už počas kurzu, svedčila radosť a sloboda, ktorá medzi nami vládla.

Keď máš otvorené srdce, veríš Ježišovi a stojíš na Jeho slove, neexistuje žiadna kríza, ktorá by ťa zaskočila a obrala ťa o život v hojnosti, ktorý tebe – Božiemu dieťaťu – patrí.

obrazok2.jpgobrazok3.jpgobrazok4.jpgobrazok5.jpgobrazok6.jpgobrazok11.jpg

V tomto čase, t.j. cez kurz sa bratia a sestry naučia ako bojovať v každodenných životných situáciách (krízach). Naučia sa spoznávať skrze Božie Slovo východiská z týchto situácií. Táto skúsenosť im dá nový pohľad, ale predovšetkým nové sily do každodenného boja. Slovo hlásané s mocou, sprevádzané predovšetkým modlitbou chvál, prinesie ako aj prinieslo hojné požehnanie do životov mnohých bratov a sestier.