Info s témou: „POČNÚC OD JERUZALEMA“.

stretnutie-pastierov-izrael-2008-13.jpg„POČNÚC OD JERUZALEMA“ je časť z Biblie (por. Lk 24,47), ktorá zaznievala počas celosvetového stretnutia zodpovedných a koordinátorov Koinonie Ján Krstiteľ. Tentokrát sme sa stretli v „kolíske“ našej viery, priamo v Izraeli. Prečo práve tam? Keďže naša komunita sa rozrastá a pribúda na rôznorodosti, bolo potrebné, aby sme hľadali v tomto čase predovšetkým jednotu. Práve preto sme sa stretli v Izraeli (Jeruzalem), v meste našich otcov viery, v meste nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Izrael totiž nie je len dejiskom náboženskej histórie, múzeom plných svätých miest, ktoré ľudia navštevujú na pár dní kvôli vlastnému vzdelaniu a kultúre! Táto zem je navždy spojená so zasľúbeniami a Bohom samotným! Práve tu Boh dokazuje svoje priateľstvo s nami! Táto zem je spojená a ukazuje na plány živého Boha a zasľúbenia pre celé ľudstvo!

stretnutie-pastierov-izrael-2008-3.jpg stretnutie-pastierov-izrael-2008-4.jpg

Vzťah s Bohom a s blížnymi sa rodí v Izraeli. Tam sa človek stavia pred osobné rozhodnutie prijať Boží plán do svojho života. Osobne môžem svedčiť, že som bol dotknutý vernosťou a vytrvalosťou Židovského ľudu. Napriek všetkým skúsenostiam, ktorými si tento ľud prešiel (stačí si spomenúť na holokaust), je plný nádeje a jednoty! A to je obrovské svedectvo pre nás, bratov a sestry z Koinonie.

stretnutie-pastierov-izrael-2008-10.jpg stretnutie-pastierov-izrael-2008-6.jpg

V Biblii sa píše: „Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme! (por. Gn 12,3)“. Našou prítomnosťou vo svätej zemi sme požehnávali naše korene. Korene stromu, do ktorého sme boli vštepení (por. Rim 11,17-24), aby sme rástli v bázni pred Pánom a v Jeho požehnaní. Modlili sme sa za pokoj pre Jeruzalem, za Boží „shalom“ pre Izrael. Počnúc od tohto miesta sme obnovili naše poslanie, byť „Hlasom na púšti“, ktorý pripravuje jedinú „Nevestu“ pre Ježiša Krista.

stretnutie-pastierov-izrael-2008.jpg stretnutie-pastierov-izrael-2008-11.jpg

Verím, že práve z Jeruzalema Boh žehná našej komunite. Verím, že z tohto miesta vyviera „jednota viery“. Verím, že toto miesto je základom našej jednoty a priateľstva.

stretnutie-pastierov-izrael-2008-1.jpg stretnutie-pastierov-izrael-2008-2.jpgstretnutie-pastierov-izrael-2008-14.jpg

stretnutie-pastierov-izrael-2008-5.jpg stretnutie-pastierov-izrael-2008-7.jpgstretnutie-pastierov-izrael-2008-8.jpg

stretnutie-pastierov-izrael-2008-9.jpgstretnutie-pastierov-izrael-2008-12.jpg

Zakončil by som žalmom, ktorý vystihuje Boží plán pre nás a pre Izrael:

„Pre Jeruzalem proste o pokoj:

„Nech sú bezpeční, čo ťa milujú.

Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb

a istota v tvojich palácoch“.

Kvôli svojim bratom a priateľom

budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“

Kvôli domu Pána, nášho Boha,

budem prosiť o šťastie pre teba.“

Ž 122,6-9

pastier oázy Sklené

Vladko