Evanjelizácia v Krupine

Božia láska je on – line a ty ju môžeš zakúsiť, bolo hlavné motto našej evanjelizácie.

S asi 60 – kou birmovancov sme po krátkom predstavení a zaspievaní nášmu Pánovi vhupli priamo do prvej témy. Odkaz nášho nebeského Ocka odovzdali mladým Janči s Viktorom. Tento odkaz je aj pre teba: Milujem ťa takého aký si, nikdy ťa neprestanem ľúbiť, som ti vždy verný a moja láska je zadarmo. Áno, toto je odkaz tvojho Boha Ocka, ktorý je vždy on-line (je tu vždy PRE TEBA).

Na túto výbornú správu nadviazali v ďalšej časti prednáškou a svedectvami Martina s Petrou: “Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.(Jn 3,16) Ježiš Kristus prišiel na svet kvôli tebe, zomrel za teba a kvôli tebe vstal z mŕtvych. Ježiš je hlavnou odpoveďou Ockovej lásky do tvojho života. Boh je naozaj on-line a ty ho môžeš zakúsiť práve v Ježišovi. On ti ponúka svoje priateľstvo, ak chceš, môžeš stlačiť enter a pridať si Ježiša k svojim priateľom. Enter stlačíš tak, že vyznáš: »Ježiš, ty si jediný Pán a Záchranca môjho života.«“

Po týchto prednáškach a potom ako sme napísali Ockovi na jeho facebook svoje odkazy, sa mladí rozhodli odpovedať na Ježišovu výzvu a pridať si ho k svojim priateľom.    Po vynikajúcom obede a koláčikoch na miestnej fare to zase rozbalil Sergej, ktorý svedčil o svojej skúsenosti s Ježišom, Duchom Svätým a spoločenstvom. Vynikajúco naladení a motivovaní sme všetci spolu vzývali Ducha Svätého a modlili sa za našich mladých priateľov, aby aj oni mohli zakúšať jeho lásku a silu vo svojom živote. Tým oficiálny program končil, niektorý mladí nás však svojou horlivosťou prinútili pridať ešte nejaké chvály nášmu Ježišovi.

Veľká vďaka za prijatie, štedrosť a možnosť ohlásiť mladým zmŕtvychvstalého Ježiša patrí naším hostiteľom otcovi Emilovi (miestnemu dekanovi, ktorý nás na stretnutie pozval) a otcovi Miroslavovi, ktorí sa počas celej našej misie o nás príkladne starali.

A ešte odkaz pre teba čo si tam nebol: Boh je on-line, nebuď off –line, riskni to s Ježišom a zakúšaj v živote tú pravú radosť.  (Riskovať môžeš aj na našom stretku pre mladých v Sklenom 11 – 13.3.)

Janči Ignačák

Oáza Sklené