CHRISTILAND FEST 2020 SA PRESÚVA NA ROK 2021

Milí Christilenďáci a všetci, ktorí ste sa chceli zúčastniť tohtoročného Christilandu, musíme vám oznámiť, že Christiland fest 2020 PRESÚVAME na rok 2021. Ako viete, tento rok nebudeme môcť zorganizovať tento festival pre rodiny a deti z dôvodu šírenia sa korona vírusu. Je nám to veľmi ľúto, že sa nestretneme s deťmi a ďalšími priateľmi.  …

Rádio Christiland 11.časť Daniel

Posolstvo: Dozvedeli sme sa, že Daniela obdaril Nebeský Otecko veľkou múdrosťou. Vystrojil ho znalosťami aby chápal to, čo iní nerozumeli. Naučil sa chaldejskú reč a písmo. Dozvedeli sme sa, že sa nemusíme báť žiadnych skúšok. Daniel nám povedal, že sú potrebné. Skrze nich sa trénujeme a posilňujeme. Vyrozprával nám príbeh jeho priateľov Sidracha, Misacha a…

RÁDIO CHRISTILAND 10.časť Ester

Posolstvo: Ester sa narodila v Izraeli. Rodičia jej zomreli, keď bola ešte malá, tak sa o ňu začal starať jej strýko Mardochej.  Odmalička počúvala krásne príbehy z Biblie a v jej srdci bola túžba stať sa hrdinkou.  Meno Ester, Hadasa, ktoré jej dali rodičia znamená Hviezda.  Z biblie sa dozvedela, že je kráľovská dcéra a…

Rádio Christiland 9.časť Eliáš

Posolstvo: Eliáš sa narodil v mestečku Tesbe v Izraeli, za čias kráľa Achaba a Ochoziáša. Môžeme si o ňom prečítať v Biblii v prvej a druhej knihe Kráľov. Boh si ho vyvolil, aby bol jeho prorokom. Teda cez neho hovoril ľudom, čo majú robiť a ako majú žiť. Keď žil v Izraeli, začali byť ľudia…

RÁDIO CHRISTILAND 8.časť Dávid

Posolstvo: Dávida si vyvolil Boh, keď bol ešte malý chlapec a pásol ovce.  Narodil sa v Betleheme ako Ježiš a aj on sa stal Kráľom Izraelského ľudu. Porazil veľkého bojovníka Goliáša, ako aj Ježiš porazil každé zlo, strach a hriech.  Vyhral veľa bitiek pre izraelský ľud a postavil pevnosť Sion, v Jeruzaleme. Okrem bojovníka bol…

Rádio Christiland 7.časť Samuel

Posolstvo: Samuelovo narodenie bolo zázračné, lebo jeho mamka Anna nemohla mať deti.  Keď sa Anna veľmi úpenlivo modlila k Pánovi, tak jej modlitba bola vypočutá a Samuel sa zázračne narodil. Bol to špeciálny chlapec, lebo sa veľmi rád modlil, načúval Božiemu hlasu,  poslúchal ho, a tak sa stal prorokom. Aj Ty môžeš byť takým prorokom…

Rádio Christiland 6.časť Jozue

Posolstvo: Jozue bol hrdinom v boji, bol to Mojžišov nástupca, jeho meno znamená “Záchranca”. Ako Ježiš, tak aj Jozue voviedol ľud do zasľúbenej krajiny.   Nebolo to preňho ľahké, musel byť veľakrát povzbudený heslom odvahy: “Neboj sa, buď silný a odvážny- Chazac v amac” toto heslo odvahy v ňom naštartovalo odvahu a odohnalo strach. Iba…