Realizácia platby – Tábor teenagerov (12-14 rokov) 27.-31.07.2021

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou

Platba2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
VS: 202122
Poznámka: „vaše meno“


3. QR kódom

Pre nečlenov KJK:

Pre členov KJK: