Téma mesiaca: “Duch Svätý”

Nachádzame sa v mesiaci máj a máme za sebou mesiace, ktoré boli aj dosť náročné, čo sa týka pandemickych opatrení. Na chválu Pána začali sa uvoľňovať opatrenia a môžme sa konečne voľnejšie hýbať. Takže zažili sme čas takého reálneho fyzického obmedzenia a častokrát sme museli byť doslova zavretí doma a nevedeli sme, ako táto situácia celá dopadne.

Ale dobrá správa nie je len to, že môžme konečne trošku viac cestovať a navštevovať  sa v tomto mesiaci, ale aj to, čo sa deje v mesiaci máj pre nás.

Uvoľňujú sa opatrenia, čo je veľká vec, na ktorú sme tak dlho čakali, ale uvoľňuje sa ešte väčšia vec  a tou je veľká Božia milosť pre nás, ktorú slávime tento mesiac – Turíce.

Ako môžme čítať v druhej kapitole Skutkov apoštolov, Ježišovi učeníci boli spolu na tom istom mieste a Duch Svätý na nich zostúpil v moci.

Apoštoli, ktorí boli poschovávaní po domoch, podobne ako my v minulých mesiacoch, vďaka Duchu Svätému začínajú vychádzať von naplnení ohromnou silou, ktorú môže dať len Boží Duch.

Takže Pán nás v tomto mesiaci volá k slobode a to slobode na “kompletku“, čo znamená nielen fyzickú voľnosť, ale hlavne slobodu v Božom Duchu, ako hovorí Božie Slovo, Druhý list Korinťanom 3,17 : Pán je Duch a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.

Duch Svätý chce prísť do nášho života a uvoľňovať všetky tie “obmedzenia”, ktoré máme v našom srdci a túži po tom, aby sme boli slobodní, aby sme boli čoraz viac jednoduchými nástrojmi v jeho rukách.

Tak vzývaj, brat, sestra, aj dnes Ducha Svätého, aby ťa naplnil radosťou, silou a odvahou, aby si   mohol žiť ako Boží slobodný služobník, ako Ján Krstiteľ, ktorý vychádza naplnený Duchom Svätým a pripravuje cestu Pánovi.