Realizácia platby zálohy – Christiland fest 2022 01.-03.07.2022

Realizácia platby zálohy 10,- €

Upozornenie – Pri platbe nezabudnite uviesť VARIABILNÝ SYMBOL, inak nebude Vaša platba správne prijatá.


1. Kreditnou kartou


2. Bankovým prevodom

IBAN SK95 7500 0000 0040 2207 4236
Variabilný symbol: 202233
Poznámka: „vaše meno“


3. QR kódom