Realizácia platby – Tábor mladých (14-25 rokov) 13.08.-17.08.2024

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou


Platba2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
VS: 202487
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom

Pre nečlenov KJK:

Pre členov KJK:

Oáza Sklené