Realizácia platby – Stretnutie teenagerov 12-13 rokov 10.-12.05.2024

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou


Platba2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
VS: 202479
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom

Pre nečlenov KJK:

Pre členov KJK:

Oáza Sklené