Realizácia platby – Stretnutie mladých 4.-5.12.2021

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou

Platba

2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
VS: 202127
Poznámka: vaše meno3. QR kódom

Pre člena KJK

Pre nečlena KJK