Realizácia platby – Stretnutie mladších 14-17 rokov 25.-27.11.2022

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou

Platba
2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
VS: 202249
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom

Pre nečlenov KJK:

Pre členov KJK: