Realizácia platby – Detský tábor 1 (ukončená prvá trieda – do 11 rokov) 18.-21.07.2023

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou

Platba
2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
VS: 202361
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom

Pre nečlenov KJK:

Pre členov KJK: