Realizácia platby – Online seminár “pre ženy – Premenená2” 27.3.2021

Realizácia platby 10,- €

Upozornenie – Pri platbe nezabudnite uviesť VARIABILNÝ SYMBOL seminára, inak nebude Vaša platba správne prijatá.


1. Kreditnou kartou

2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
Variabilný symbol: 202111
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom

pre ženy premenená2