Realizácia platby – Online seminár pre deti “Tajomstvo Vianoc” 29.11.-24.12.2020

Realizácia platby 5,- €

Upozornenie – Pri platbe nezabudnite uviesť VARIABILNÝ SYMBOL seminára, inak nebude Vaša platba správne prijatá.


1. Kreditnou kartou

2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
Variabilný symbol: 202106
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom

Seminár pre deti