Realizácia platby – Online seminár Osobná modlitba 17.10.2020

Realizácia platby 10€

1. Kreditnou kartou
2. Bankovým prevodom

IBAN SK95 7500 0000 0040 2207 4236
VS: 202101
Poznámka: vaše meno

 

3. QR kódom

QR kod osobna modlitba