Realizácia platby – Online seminár Boj s Bohom 07.03.2022

Realizácia platby 10,- €

Upozornenie – Pri platbe nezabudnite uviesť VARIABILNÝ SYMBOL seminára, inak nebude Vaša platba správne prijatá.


1. Kreditnou kartou2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
Variabilný symbol: 202228
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom