Realizácia platby – Kurz “Výchova teenagerov” 22.-23.03.2024

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou


Platba2. Bankovým prevodom

IBAN SK98 7500 0000 0040 2207 1078
VS: 202475
Poznámka: “vaše meno”


3. QR kódom

Pre nečlenov KJK:

Pre členov KJK: