Realizácia platby – Kurz “Nová mentalita” 15.-17.11.2019

Realizácia platby

1. Kreditnou kartou
 

2. Bankovým prevodom

IBAN SK95 7500 0000 0040 2207 4236
VS: 202002

Poznámka: vaše meno


3. Poštovou poukážkou

na adresu:
Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené
Sklené 327, 038 47  Sklené
Do správy pre adresáta uveďte svoje meno a názov „Nová mentalita 11/2019“.