Púť mladých Camparmò 2023

Požehnaný čas plný dobrodružstiev, nových prísľubov a priateľstiev.
Aj tak by sme mohli opísať náš čas strávený na púti mladých v Camparme, ktorej sa zúčastnilo 17 mladých.
Ďakujeme za veľmi štedré prijatie, nie len v oáze Camparmò, kde sme vďaka otcovi Alvarovi mali možnosť vypočuť si a nahliadnuť do histórie komunity a dotknúť sa jej.
Čerešničkou na torte bolo neplánované a o to vzácnejšie stretnutie s našim zakladateľom Ricardom Argañaraza v Cogollo.
V rámci našej púte sme absolvovali aj výstup na vrch Monte Pasubio, kde Ježiš požehnal zrod komunity. Práve na tento vrch sme aj my mali možnosť vyniesť naše strachy, zanechať ich tam a zostúpiť už nie len ako Ján Krstiteľ ale ako komunita.
Veríme, že Ježiš si použije všetko čo vykonal v našich srdciach počas týchto 4 dní na uvrdzovanie v povolaní Jána Krstiteľa a my ĎAKUJEME ZA PRIJATIE!


Oáza Sklené