Kurz Duchovný rast

Duchovný rast je nevyhnutnou súčasťou Tvojho duchovného života.  Nepiť len mlieko (laktózová závislosť) , ale sýtiť sa pevným pokrmom je zárukou tvojho duchovného rastu. Zanechávať detské spôsoby a stavať sa dospelým vo viere. (1Kor 13) Bojovať taktikami svetla a kráčať v láske. Používať nástroje milosti, nosiť oblečenie milosti, ktoré nikdy nevyjde z módy. Toto boli inspirácie na nádhernom víkendovom kurze v Sklenom. So sloganom: „Rastiem v milosti, zmocňujem sa dospelosti!!!“,  sme sa rozhodli vykročiť na vznesenejšiu cestu, kráčať v Božej milosti a tak rásť.
Povzbudzujeme aj Teba nikdy sa nevzdávať,  chytiť sa Božej priazne a nebáť sa rást do veci, do ktorých ťa Boh volá. Tešíme sa na ovocie tohto jedinečného kurzu.

Oáza Sklené