1. detský tábor Mojžiš /// 18.-21.07.2023

Pre naše deti z Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa a niektorých hostí sme urobili tábor v oáze Sklené s názvom Mojžiš-4xM

Milovaný – Muž modlitby – Misia – Milujúci! 

Deti žili príbeh Mojžiša ako svoj osobný príbeh. Prešli si skúsenosťami ako byť záchranený pred smrťou v malej kolíske, putovať na púšti a zdolávať nástrahy a prekážky, prejsť cez Červené more a zažiť, že Ježišovi je všetko možné! 

Atmosféra radosti a výkriky: “S Ježišom to dám, žijem Boží plán”, sa ozývali po celom Sklenom. Veríme, že budú znieť v srdciach detí ešte dlho. 

Vďaka všetkým slúžiacim a vďaka rodičom za dôveru. Tešíme sa nabudúce. 

Tím táboraOáza Sklené