Seminár pre ženy I. 5.-7.10 2012

V dňoch 5. až 7. októbra sa v Sklenom konal už v poradí piaty seminár pre ženy č.1. Dvere na oáze v Sklenom, ale aj do nových skúseností otvorilo v piatok večer 39 žien, ktoré boli za svoju túžbu a odvahu bohato odmenené.

Seminár pre ženy 1 / 3.-5. FEBRUÁR

V dňoch 3. až 5. februára sa v Sklenom uskutočnil už historicky štvrtý seminár pre ženy 1. Bol to naozaj skvelý čas, ktorý prežilo približne 60 dám. Opäť odhalili svoju pravú hodnotu, ponorili sa do oceánu Božej lásky, ktorý ich zaplavoval nielen počas tém a modlitieb, ale aj skrze kreatívnu a impozantnú kuchyňu našej ,…

Seminár pre ženy

V dňoch 8. až 10. apríla sa v Sklenom, 1-krát v našej komunitnej histórii, konal Seminár pre ženy pod vedením Petry a Betky. V piatok večer prah nášho domu prekročilo 60 žien, očakávajúcich mocný dotyk Pána v ich životoch. A Pán sa ako vždy, prejavil v plnej sile.

Seminár pre ženy… svedectvo :)

Na seminár pre ženy som sa veľmi tešila-hlavne z dvoch dôvodov, že si oddýchnem od detí a že „trocha“ duchovne načerpám….Samozrejme hneď po príchode do koinonie ján krstiteľ v Sklenom som bola nepokojná, pretože som moju mladšiu dcérku týmto víkendom aj odstavila od kojenia-nastali u mňa veľké obavy, strach ako to manžel zvládne atd…