Plánované akcie

V období sa vám naskytá možnosť zúčastniť sa na neopakovateľných kurzoch a seminárochJe len na vás zainvestovať do budovania rodiny, manželstva, detí a osobného duchovného rastuVyberte si niektorý z kurzov, seminárov, táborov a iných akcií, ktoré ponúka Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené a premeňte vaše sny na realitu.

K účasti na kurze alebo seminári je potrebné vyplniť prihlášku a zaplatiť zálohu.

Prihlasuje sa iba cez internet kliknutim na názov danej akcie.

  1. Bez vyplnenia prihlášky a zaplatenia zálohy je účasť neplatná. Záloha je nenávratná.
  2. Prihláška je platná a zaregistrovaná len vtedy ak zaplatíte nenávratnú zálohu do 3 dní od zaslatia prihlášky.
  3. Záloha môže byť realizovaná bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
  4. Každý kurz bude mať svoj variabilný symbol a taktiež je nevyhnutné napísať do poznámok svoje meno a priezvisko.
  5. Je potrebné najneskôr jeden týždeň pred kurzom, seminárom, táborom,telefonicky alebo e-mailom informovať o svojej účasti alebo neúčasti.
  6. Prihlasovať na stretnutia sa dá len do posledného utorka pred daným stretnutím do 20:00hod. V prípade záujmu po termíne nás kontaktujte telefonicky na čísle 0904 777 709 alebo mailom na sklene@kjk.sk.

Často riešiš logistiku do/zo Skleného? A čo tak sa spojiť a odviezť sa efektívnejšie, pohodlnejšie, prípadne lacnejšie? Či hľadáš, alebo ponúkaš flek. Pozvi aj ďalších ľudí o ktorých vieš, že by táto skupina mohla byť pre nich užitočná. Kontaktné a iné údaje samozrejme odporúčam riešiť cez súkromné správy.

Link na Do skleneho spolu


Kurz „Nová mentalita
  15.-17.11.2019
Nová evanjelizácia a nové povolanie si vyžaduje novú mentalitu. Obrátenie srdca je okamžitým zásahom Ducha Svätého, ale zmena mentality je jeho neustálou prácou v živote kresťana. Tento kurz ti dopomôže k otvoreniu sa na mentalitu Ježiša Krista, vzkrieseného, živého a víťazného.
Informácie
Realizácia platby


Kurz „Osobná modlitba“   22.-23.11.2019
Mt 6,6: „ Ale ty, keď sa ideš modliť vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi. A tvoj Otec ťa odmení, lebo On vidí aj v skrytosti.“
Tvoj osobný vzťah s Pánom je tvoj najvzácnejší poklad. Je Tvojím privilégiom, ale aj povinnosťou pomáhať mu rásť. Tento kurz je šanca pre Teba, naučiť sa ako na to!
Informácie
Realizácia platby


Stretnutie mladých „Čas osvieženia  29.11.-1.12.2019.  (15-25 rokov)
Nevieš, čo Ti Ježiš môže dať a ani nevieš čo máš od neho čakať? Chcem ti svedčiť, že potrebuješ novú skúsenosť s Ním a zažiješ “Čas osvieženia.“ Kráčaš za Ježišom už dlhší čas a niečo ti chýba? Potrebuješ „Čas osvieženia!“ Spoznal si Ježiša len nedávno a zažívaš nové veci? To je tvoj “Čas osvieženia”! Pozývame ťa na stretko mladých s názvom “Čas osvieženia”, kde môžeš zažiť toto všetko. Zdieľanie sa o pekných skúsenostiach, ktoré zažívaš, nakopnutie do nových vecí a rast vo viere v každom smere. Je to čas budovania, priateľstva a čas vyhlásovania prísľubu zo Sk 3, 20: ”… prišli časy osvieženia od Pána.”

Informácie
Realizácia platby


Kurz pre mužov „Okresaný diamant – Skutočný prelom“   7.-8.12.2019
“Vyhoď najprv brvno zo svojho oka!” (Mt 7,5)
Cieľom tohto stretnutia s mužmi je pomôcť mužovi v tom, aby vo svojich vzťahoch s ľuďmi nenarážal do múru, ale aby zažil skutočný prielom. Prielom, ktorý zmení spôsob ich vzťahov. Keď ľudia uvidia, že na sebe začínaš pracovať, tak si ťa začnú vážiť novým spôsobom. Začneš vidieť, že ľudia budú čerpať od teba namiesto toho, aby pred tebou utekali.
Informácie
Realizácia platby


Kurz „Dom modlitby“   13.-14.12.2019
„Môj dom sa bude volať domom modlitby.“ Iz 56,7
Ježiš Kristus – centrom môjho života, centrom môjho domu!
Tento kurz Ti chce pomôcť k tomu, aby Ježiš Kristus vládol v Tvojom dome, a aby si sa Ty stal nástrojom v Jeho rukách pre všetkých, ktorých Ti pošle. 
Informácie
Realizácia platby


„Seminár pre ženy I.“   10.-12.1.2020
Ako sa stať ženou, ktorá si dôveruje? Kde nájsť potrebnú odvahu na prekonanie strachu? Aká je moja skutočná identita? Na tieto a podobné otázky odpovedá seminár pre ženy I., ktorý je prvým v sérii troch seminárov určených špeciálne pre ženy.
Informácie
Realizácia platby


Pozývame vás na otvorené stretnutie Ježiš uzdravuje 19.1.2020 vo Vajnoroch.
Stretnutie bude od 10:30 do 16:00 na adrese:
Dom kultúry Vajnory

Pod lipami 2
831 07 Bratislava 36   (mapa)


Pozývame vás na otvorené stretnutie Ježiš uzdravuje 26.1.2020 v Žiline.
Stretnutie bude od 10:30 do 16:00 na adrese:
Budova Kinekusu  
Rosinská cesta 13
010 08, Žilina    
(mapa)


Kurz „Nikdy ťa neopustím“    31.1.-2.2.2020   (iba pre manželské páry)
“Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba” (Rut 1,16).
Vernosť v manželstve až do konca. Vernosť, ktorá sa stáva plodnosťou a radosťou v manželstve. Ako si túto vernosť chrániť. Ako si ju opäť upevniť a uzdraviť? To všetko je cieľom tohto nádherného kurzu pre manželské páry.

Informácie
Realizácia platby


Kurz „Päť kľučov k oslobodeniu“    7.-9.2.2020
“Odviažte ho a priveďte. A keby vám niekto hovoril: ,Čo to robíte?’, povedzte:,Pán ho potrebuje’” (Mk 11,2-3).
Sloboda v Kristovi Ježišovi je obrovským darom. Túto slobodu si potrebujeme chrániť a vydobíjať. Tento kurz má napomôcť k tomu ako si vydobiť – udržať a žiť oslobodenie.

Informácie
Realizácia platby


Kurz „Filip“   6.-8.3.2020
„Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna…“ (Ján 3,16)
Nenahraditeľný dotyk Božej lásky, ktorá mení Tvoj život! Hlboký dotyk Tvojho srdca, Tvojho života! Celá Tvoja minulosť, prítomnosť a budúcnosť sa stretne v jednej skúsenosti: „Boh ma miluje!“
Informácie
Realizácia platby


Stretnutie teenagerov   22.-22.3.2020
Informácie
Realizácia platby


Seminár pre mužov I.   3.-5.4.2020
Do čoho si vlastne povolaný? Ako získať istotu ohľadne mužskosti? Potrebuješ uzdravenie? Aká je tvoja cesta?
Seminár pre mužov je jedinečná možnosť ako nadobudnúť slobodu srdca a mysle v Ježišovi Kristovi. Cyklus troch seminárov ( identita – sexualita – konanie) pre mužov sa začína práve seminárom skrze ktorý ťa Duch Svätý bude uzdravovať a posilňovať v tvojej identite muža.
Informácie
Realizácia platby


Seminár pre ženy RESET   30.4.-2.5.2020
Informácie
Realizácia platby


Kurz „Ako evanjelizovať v súčasnosti“   22.-24.5.2020
“Premeňte sa obnovou zmýšľania” (Rim 12,2).
Dnešná doba si vyžaduje evanjelizáciu, ktorá rýchlo reaguje na súčastnú situáciu. Mnohí z nás potrebujeme obnoviť zmýšľanie, aby sme boli účinnými evanjelizátormi a vedeli priblížiť Evanjelium všetkým ľuďom. Tento kurz bude zameraný na oblasti premeny a obnovy zmýšľania a zároveň ponúkne rôzne prvky, ktoré je potrebné si osvojiť, aby bol človek schopný pri evanjelizácii priniesť ovocie.
Informácie
Realizácia platby


Pozývame vás na otvorené stretnutie slávenie Turíc 17.5.2020 vo Vajnoroch.
Stretnutie bude od 10:30 do 16:00 na adrese:
Dom kultúry Vajnory

Pod lipami 2
831 07 Bratislava 36   (mapa)


Pozývame vás na otvorené stretnutie slávenie Turíc 31.5.2020 v Žiline.
Stretnutie bude od 10:30 do 16:00 na adrese:
Budova Kinekusu  
Rosinská cesta 13
010 08, Žilina    
(mapa)


Tábor teenagerov   10.8.-14.8.2020


Tábor mladých   18.-22.8.2020


Pozývame vás na otvorené stretnutie koinonie 23.8.2020 v Sklenom.
Stretnutie bude od 10:30 do 16:00 na adrese:
Sklené 327    (mapa)