Plánované akcie

V období sa vám naskytá možnosť zúčastniť sa na neopakovateľných kurzoch a seminárochJe len na vás zainvestovať do budovania rodiny, manželstva, detí a osobného duchovného rastuVyberte si niektorý z kurzov, seminárov, táborov a iných akcií, ktoré ponúka Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené a premeňte vaše sny na realitu.

K účasti na kurze alebo seminári je potrebné vyplniť prihlášku a zaplatiť zálohu.

Prihlasuje sa iba cez internet kliknutim na názov danej akcie.

  1. Bez vyplnenia prihlášky a zaplatenia zálohy je účasť neplatná. Záloha je nenávratná.
  2. Prihláška je platná a zaregistrovaná len vtedy ak zaplatíte nenávratnú zálohu do 3 dní od zaslatia prihlášky.
  3. Záloha môže byť realizovaná bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
  4. Každý kurz bude mať svoj variabilný symbol a taktiež je nevyhnutné napísať do poznámok svoje meno a priezvisko.
  5. Je potrebné najneskôr jeden týždeň pred kurzom, seminárom, táborom,telefonicky alebo e-mailom informovať o svojej účasti alebo neúčasti.
  6. Prihlasovať na stretnutia sa dá len do posledného utorka pred daným stretnutím do 20:00hod. V prípade záujmu po termíne nás kontaktujte telefonicky na čísle 0904 777 709 alebo mailom na sklene@kjk.sk.

Často riešiš logistiku do/zo Skleného? A čo tak sa spojiť a odviezť sa efektívnejšie, pohodlnejšie, prípadne lacnejšie? Či hľadáš, alebo ponúkaš flek. Pozvi aj ďalších ľudí o ktorých vieš, že by táto skupina mohla byť pre nich užitočná. Kontaktné a iné údaje samozrejme odporúčam riešiť cez súkromné správy.

Link na Do skleneho spolu


 

Kurz Osobná modlitba   23.-24.11.2018
Mt 6,6: „ Ale ty, keď sa ideš modliť vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi. A tvoj Otec ťa odmení, lebo On vidí aj v skrytosti.“ Tvoj osobný vzťah s Pánom je tvoj najvzácnejší poklad. Je Tvojím privilégiom, ale aj povinnosťou pomáhať mu rásť. Tento kurz je šanca pre Teba, naučiť sa ako na to!
Informácie

 

Seminár pre Ženy I.   30.11.-02.12.2018
Ako sa stať ženou, ktorá si dôveruje? Kde nájsť potrebnú odvahu na prekonanie strachu? Aká je moja skutočná identita? Na tieto a podobné otázky odpovedá seminár pre ženy I., ktorý je prvým v sérii troch seminárov určených špeciálne pre ženy.
Informácie

 

Kurz Jozue   7.-9.12.2018
Tento kurz ti pomôže objaviť víťaznú mentalitu a schopnosti, ktoré ti podľa Božieho Slova patria. 
Informácie

 

Kurz Dom modlitby   14.-15.12.2018 (iba pre členov KJK)
„Môj dom sa bude volať domom modlitby.“ Iz 56,7
Ježiš Kristus – centrom môjho života, centrom môjho domu!
Tento kurz Ti chce pomôcť k tomu, aby Ježiš Kristus vládol v Tvojom dome, a aby si sa Ty stal nástrojom v Jeho rukách pre všetkých, ktorých Ti pošle.
Informácie

 

Okresaný diamant „Krok vpred!“   26.-27. 1. 2019
Chcieť zanechať stopu v živote si vyžaduje “krok vpred”. Neznechucovať sa a nachádzať priestor na vykročeniedo nových vecí. Tentokrát bude “okresaný diamant” o hľadaní inšpirácií k tomu, aby sme zanechali “stopu” na ktorú my, muži budeme hrdí.
Informácie

 

Stretnutie pre mladých 100x viac   1.-3. 2. 2019
Tento rok ti ponúkame veľmi špeciálne stretnutie, na ktorom ti predstavíme a priblížime zasvätený život v Koinonii Ján Krstiteľ. 
Pán Ježiš možno volá práve aj Teba. Daj mu šancu a príď to spolu s nami rozlíšiť.
Informácie

 

Kurz pre manželov   8.-10. 2. 2019
Informácie

 

Stretnutie žien RESET   9.-10.3.2019
Informácie

 

Kurz Filip   29.-31.3.2019
Ján 3,16: „Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna….“
Nenahraditeľný dotyk Božej lásky, ktorá mení Tvoj život! Hlboký dotyk Tvojho srdca, Tvojho života! Celá Tvoja minulosť, prítomnosť a budúcnosť sa stretne v jednej skúsenosti: „Boh ma miluje!“
Informácie

 

Kurz výchova detí R2   26.-28.4.2019
Existuje prístup vo výchove, ktorý napomáha dieťaťu aby z neho výrastol milujúci, kompetentný a zodpovedný človek? Rešpekt, úcta, dôstojnosť. Aspekty, ktoré je potrebné prehĺbiť a vedieť použiť vo výchove. Tento kurz sa chce pokúsiť posunúť hranice výchovy do nových rozmerov. Za pokus to určite stojí!

Informácie

 

Stretnutie teenegerov   3.-5. 5. 2019
Informácie

 

Stretnutie mladých „Cesta premeny 2“  10.-12.5.2019
Nechať sa premieňať BS a spolupracovať s Ježišom na premene životov ľudí, je nádherné dobrodružstvo viery, do ktorého si povolaný. Preto ťa pozývam, aby si to nevzdával so sebou, s druhými a ani s Božím Slovom. Príď sa povzbudiť na stretko mladých do Skleného a zažiješ nové rozmery Jeho lásky a moci, ktorú nám Ježiš zjavuje v BS.

Informácie

 

Okresaný diamant „Muži bez hraníc!“   1.-2.6.2018
Robiť veci “inak“ ako ostatní. Posúvať sa ďalej a rozširovať obzory. Tentokrát bude “okresaný diamant” o nebojácnosti prekročiť vlastné hranice.
Informácie

 

Prihlasovanie na Christiland fest spustíme 1.1.2019
CHRISTILAND FEST 2019   5.-7.7.2019

 

Prihlasovanie na tábory spustíme v marci 2019

Tábor detí 7-11 r.   16.-19.7.2019

Tábor teenegerov 12-14 r.   5.-9.8.2018

Tábor mladých 15-17 r.   13.-17.8.2018

 

Medzinárodný kongres Koinonie Ján Krstiteľ v Prahe  22.-24.8.2019