Plánované akcie

V období sa vám naskytá možnosť zúčastniť sa na neopakovateľných kurzoch a seminárochJe len na vás zainvestovať do budovania rodiny, manželstva, detí a osobného duchovného rastuVyberte si niektorý z kurzov, seminárov, táborov a iných akcií, ktoré ponúka Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené a premeňte vaše sny na realitu.

K účasti na kurze alebo seminári je potrebné vyplniť prihlášku a zaplatiť zálohu.

Prihlasuje sa iba cez internet kliknutim na názov danej akcie.

  1. Bez vyplnenia prihlášky a zaplatenia zálohy je účasť neplatná. Záloha je nenávratná.
  2. Prihláška je platná a zaregistrovaná len vtedy ak zaplatíte nenávratnú zálohu do 3 dní od zaslatia prihlášky.
  3. Záloha môže byť realizovaná bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
  4. Každý kurz bude mať svoj variabilný symbol a taktiež je nevyhnutné napísať do poznámok svoje meno a priezvisko.
  5. Je potrebné najneskôr jeden týždeň pred kurzom, seminárom, táborom,telefonicky alebo e-mailom informovať o svojej účasti alebo neúčasti.
  6. Prihlasovať na stretnutia sa dá len do posledného utorka pred daným stretnutím do 20:00hod. V prípade záujmu po termíne nás kontaktujte telefonicky na čísle 0904 777 709 alebo mailom na sklene@kjk.sk.

Často riešiš logistiku do/zo Skleného? A čo tak sa spojiť a odviezť sa efektívnejšie, pohodlnejšie, prípadne lacnejšie? Či hľadáš, alebo ponúkaš flek. Pozvi aj ďalších ľudí o ktorých vieš, že by táto skupina mohla byť pre nich užitočná. Kontaktné a iné údaje samozrejme odporúčam riešiť cez súkromné správy.

Link na Do skleneho spolu


 

Kurz Filip   29.-31.3.2019
Ján 3,16: „Boh tak miloval svet, že dal svojho Syna….“
Nenahraditeľný dotyk Božej lásky, ktorá mení Tvoj život! Hlboký dotyk Tvojho srdca, Tvojho života! Celá Tvoja minulosť, prítomnosť a budúcnosť sa stretne v jednej skúsenosti: „Boh ma miluje!“
Informácie

 

Kurz výchova detí R2   26.-28.4.2019
Existuje prístup vo výchove, ktorý napomáha dieťaťu aby z neho výrastol milujúci, kompetentný a zodpovedný človek? Rešpekt, úcta, dôstojnosť. Aspekty, ktoré je potrebné prehĺbiť a vedieť použiť vo výchove. Tento kurz sa chce pokúsiť posunúť hranice výchovy do nových rozmerov. Za pokus to určite stojí!

Informácie

 

Stretnutie teenegerov   3.-5. 5. 2019
Informácie

 

Stretnutie mladých „Cesta premeny 2“  10.-12.5.2019
Nechať sa premieňať BS a spolupracovať s Ježišom na premene životov ľudí, je nádherné dobrodružstvo viery, do ktorého si povolaný. Preto ťa pozývam, aby si to nevzdával so sebou, s druhými a ani s Božím Slovom. Príď sa povzbudiť na stretko mladých do Skleného a zažiješ nové rozmery Jeho lásky a moci, ktorú nám Ježiš zjavuje v BS.

Informácie

 

Okresaný diamant „Muži bez hraníc!“   1.-2.6.2018 (iba pre mužov)
Robiť veci “inak“ ako ostatní. Posúvať sa ďalej a rozširovať obzory. Tentokrát bude “okresaný diamant” o nebojácnosti prekročiť vlastné hranice.
Informácie

 

Prihlasovanie na Christiland fest je spustené!!!
CHRISTILAND FEST 2019   5.-7.7.2019

 

Prihlasovanie na tábory je spustené!!!

Tábor detí 7-11 r.   16.-19.7.2019
Informácie
Zdravotný dotazník

 

Tábor teenegerov 12-14 r.   5.-9.8.2018
Informácie
Zdravotný dotazník

 

Tábor mladších 15-17 r.   13.-16.8.2018
Informácie
Zdravotný dotazník

 

Medzinárodný kongres Koinonie Ján Krstiteľ v Prahe  22.-24.8.2019