Plánované akcie

V období sa vám naskytá možnosť zúčastniť sa na neopakovateľných kurzoch a seminárochJe len na vás zainvestovať do budovania rodiny, manželstva, detí a osobného duchovného rastuVyberte si niektorý z kurzov, seminárov, táborov a iných akcií, ktoré ponúka Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené a premeňte vaše sny na realitu.

K účasti na kurze alebo seminári je potrebné vyplniť prihlášku a zaplatiť zálohu.

Prihlasuje sa iba cez internet kliknutim na názov danej akcie.

  1. Bez vyplnenia prihlášky a zaplatenia zálohy je účasť neplatná. Záloha je nenávratná.
  2. Prihláška je platná a zaregistrovaná len vtedy ak zaplatíte nenávratnú zálohu do 3 dní od zaslatia prihlášky.
  3. Záloha môže byť realizovaná bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
  4. Každý kurz bude mať svoj variabilný symbol a taktiež je nevyhnutné napísať do poznámok svoje meno a priezvisko.
  5. Je potrebné najneskôr jeden týždeň pred kurzom, seminárom, táborom,telefonicky alebo e-mailom informovať o svojej účasti alebo neúčasti.
  6. Prihlasovať na stretnutia sa dá len do posledného utorka pred daným stretnutím do 20:00hod. V prípade záujmu po termíne nás kontaktujte telefonicky na čísle 0904 777 709 alebo mailom na sklene@kjk.sk.

Často riešiš logistiku do/zo Skleného? A čo tak sa spojiť a odviezť sa efektívnejšie, pohodlnejšie, prípadne lacnejšie? Či hľadáš, alebo ponúkaš flek. Pozvi aj ďalších ľudí o ktorých vieš, že by táto skupina mohla byť pre nich užitočná. Kontaktné a iné údaje samozrejme odporúčam riešiť cez súkromné správy.

Link na Do skleneho spolu


 

Stretnutie mladých  „Cesta premeny“ (15-25 rokov)   19.-21.10.2018
Cesta premeny emauzských učeníkov (Lk 24) sa môže stať aj tvojou cestou.
Chyť sa šance nechať sa premeniť zmŕtvychvstalým Ježišom cez skúsenosť s Božím slovom.
Objav moc Božieho slova v tvojom živote.
Informácie

 

Otvorené stretnutie koinonie  28.10.2018
Budova Kinekusu, Kamenná 4, 010 01, Žilina

 

Národný kongres Koinonie Ján Krstiteľ   11.11.2018

 

Kurz Osobná modlitba   23.-24.11.2018
Mt 6,6: „ Ale ty, keď sa ideš modliť vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi. A tvoj Otec ťa odmení, lebo On vidí aj v skrytosti.“ Tvoj osobný vzťah s Pánom je tvoj najvzácnejší poklad. Je Tvojím privilégiom, ale aj povinnosťou pomáhať mu rásť. Tento kurz je šanca pre Teba, naučiť sa ako na to!
Informácie

 

Seminár pre Ženy I.   30.11.-02.12.2018
Ako sa stať ženou, ktorá si dôveruje? Kde nájsť potrebnú odvahu na prekonanie strachu? Aká je moja skutočná identita? Na tieto a podobné otázky odpovedá seminár pre ženy I., ktorý je prvým v sérii troch seminárov určených špeciálne pre ženy.
Informácie

 

Kurz Dom modlitby   14.-15.12.2018 (iba pre členov KJK)
„Môj dom sa bude volať domom modlitby.“ Iz 56,7
Ježiš Kristus – centrom môjho života, centrom môjho domu!
Tento kurz Ti chce pomôcť k tomu, aby Ježiš Kristus vládol v Tvojom dome, a aby si sa Ty stal nástrojom v Jeho rukách pre všetkých, ktorých Ti pošle.
Informácie

 

Medzinárodný kongres Koinonie Ján Krstiteľ   22.-24.8.2019