prekonávania strachu a stávania sa hrdinami v Ježišovi ako Ester