Seminár pre ženy 2.

4. až 6. mája 60 žien slávnostne a s veľkým očakávaním prekročilo prah nášho domu v Sklenom, aby opäť zakúsilo nový a mocný dotyk Ježiša skrze historicky prvý seminár číslo dva, opäť pod vedením Petry a Betky.