Seminár pre ženy

V dňoch 8. až 10. apríla sa v Sklenom, 1-krát v našej komunitnej histórii, konal Seminár pre ženy pod vedením Petry a Betky. V piatok večer prah nášho domu prekročilo 60 žien, očakávajúcich mocný dotyk Pána v ich životoch. A Pán sa ako vždy, prejavil v plnej sile.